Rezydencja – Warszawa

System KNX, CCTV, WiFi – Modernizacja i przebudowa systemu